top of page

Vi støtter

team3service er med til at sikre at børn i Danmark og i nogle af verdens fattigste lande får bedre levevilkår.

Børns vilkår

Børns Vilkår
Vi giver børn i Danmark mulighed for terapi- og psykologhjælp ved forældertab.

BØRNEfonden

BØRNEfonden
Arbejder for at skabe bedre livsvilkår for børn og unge i de fattigste lande. Vi arbejder for, at de får en sundere og tryggere opvækst og bedre fremtidsmuligheder.

Danske hospitals klovne

Danske hospitals klovne

Mange bange følelser opstår hos børn og deres familier ved sygdom og hospitalsindlæggelse.
Hospitalsklovnene bidrager blidt til at løsne stemningen op. Ved at fjerne fokus fra sygehuset, medicinen og sygdommen kan hospitalsklovnene ofte skabe et pusterum for de pårørende. Deres vigtigste opgave er at observere, lytte og leve sig ind i hvert enkelt barns reaktioner og følelser.

Fonden børns velfærd

Fonden Børns Velfærd
Arbejder med at finde nye løsninger på de udfordringer og problem­stillinger sårbare børn og unge har i Danmark i dag.

fmkb-august2021.jpg

Familier med kræftramte børn

FMKB er en selvstændig, landsdækkende patientorganisation, der formidler personlig kontakt og støtte til familier med kræftramte børn og udbreder kendskabet til de vilkår, som børn og unge med kræft og deres familier lever under.

red_barnet_2022_2023.jpg

Red Barnet

Alle børn har ret til en god og tryg opvækst. Red Barnet arbejder for at give børn et bedre liv i Danmark og i resten af verden. Vi redder, beskytter og styrker børn. Vi kæmper for, at deres rettigheder bliver overholdt.

bottom of page