top of page

Persondatapolitik

Formålet med team3service’s (T3S) persondatapolitik er at forklare, hvordan vi indsamler, behandler og beskytter dine persondata, samt hvilke rettigheder du har i den forbindelse.
 

T3S har en klar ambition om at minimere behandlingen af dine persondata så meget som muligt og at skabe en høj grad af gennemsigtighed i forhold til de data vi behandler.


 

Hvorfor behandler vi dine persondata?
 

Er du (ikke) kunde hos T3S, er formålet med at behandle de data vi indsamler og registrerer om dig, at kunne kontakte dig, så vi kan afdække dine behov, rådgive, udarbejde tilbud til dig og vedligeholdes vores relation. Bliver du ikke kunde, opbevarer vi nogle få data om dig af hensyn til administrative formål, herunder dokumentation.


Er du (ikke) ansat hos T3S, er formålet med at behandle de data vi indsamler og registrerer om dig, at kunne kontakte dig for et fremtidigt ansættelsesforhold og vedligeholde vores relation.


 

Hvornår modtager vi data om dig?

T3S som dataansvarlig behandler forskellige persondata om dig, når du benytter vores hjemmeside, i øvrigt kontakter os eller når vi modtager data om dig fra tredjemand.


Hvilke data behandler vi?

Når du henvender dig til os eller vi modtager dine data fra tredjemand registreres dine data i vores CRM eller Medarbejderkartotek. Disse data er eks. kontaktinformationer, din tilknytning til en bestemt virksomhed eller andre persondata, som du måtte give os.

Data behandles for eks. at kunne behandle og besvare din henvendelse i forbindelse med (i) indgåelse af nyt samarbejde, (ii) udvikling af eksisterende samarbejde (ændringer, tilbud på vores services samt løbende kundeforhold med den virksomhed, du repræsenterer), (iii) indgåelse af ansættelse.

Denne behandling af persondata er en legitim interesse for at kunne foretage besvarelse af din henvendelse eller sende fakturerer eller materiale til den virksomhed, du repræsenterer.

Fra 25. maj 2018 er vores hjemmel databeskyttelseslovens § 6, stk. 1, jf. persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra f.

 

 

Hvem kan vi udveksle dine data med?

Som udgangspunkt videregiver vi ikke persondata omfattet af denne persondatapolitik til tredjemand uden dit samtykke.

 

T3S videregiver data til tredjemand, når vi er forpligtet til det. Det kan dreje sig om at videregive data til SKAT eller hvor vi er forpligtet hertil i henhold til loven.

 

I tilfælde hvor der benyttes eksterne databehandlere indgår T3S aftaler om databehandling med disse underleverandører i overensstemmelse med EU/EØS-reglerne. Aftalerne sørger for, at underleverandørernes behandling af persondata sker i henhold til de gældende regler om databeskyttelse.

 

Alle vores medarbejdere er informeret om, ikke at videregive og udnytte fortrolige data, der kommer til kendskab gennem vores samarbejde.

Hvornår sletter vi dine data?

Vi opbevarer kun dine data så længe det er nødvendigt i henhold til lovgivningen, eller at vi kan blive mødt med et krav herom. Det vil i de fleste tilfælde betyde, at vi sletter dine data (kunde) senest 6 år efter kundeforholdet er ophørt jf. bogføringsmæssige lovkrav, (medarbejder) senest ved udgangen af det år, hvor ansættelsesforholdet ophører.

 

Hvis du meddeler T3S at du ikke ønsker at være kunde eller ansat i T3S og ikke ønsker at blive kontaktet angående rådgivning eller markedsføring/ansættelse, sletter vi alle data om dig, medmindre vi ifølge lovgivningen er forpligtet til at gemme data. Dog vil vi gemme telefonnumre i 12 måneder alene for at sikre, at du ikke i den periode bliver kontaktet angående markedsføring/ansættelse.

Hvad er dine rettigheder?

Du kan altid anmode om indsigt i hvilke persondata, vi behandler, der vedrører dig. Ligeledes kan du gøre indsigelse imod vores behandling af dine persondata samt eksempelvis bede os rette, slette, begrænse, overføre eller stoppe behandlingen.

 

For sådan henvendelse, kan du blot rette henvendelse til databeskyttelsesrådgiveren hos T3S.

Du kan læse mere om dine rettigheder hos Datatilsynet: www.datatilsynet.dk. På samme hjemmeside kan du blive guidet igennem, såfremt du ønsker at indgive en klage over T3S’s behandling af dine persondata.

 

 

Har du spørgsmål til vores databeskyttelsesrådgiver?

Såfremt du har spørgsmål eller kommentarer til behandlingen af dine persondata, er du altid velkommen til at kontakte vores databeskyttelsesrådgiver: info@team3service.dk, på telefon 3996 2121 eller pr. brev mærket ”att.: Databeskyttelsesrådgiver” til:

 

team3service aps, CVR 27409091, Baldershøj 26A, 1. sal, 2635 Ishøj

Ændringer i denne persondatapolitik

Vi vil løbende gennemgå og opdatere denne persondatapolitik. Persondatapolitikken er senest opdateret 25. maj 2018

bottom of page