top of page

Rengøring


Tæt opfølgning, tilbagemelding og hurtig handling – det er team3service.
 

Hos team3service tager vi rengøringsopgaven i din virksomhed alvorligt. Derfor er der direkte dialog mellem vores kunder og driftsledere.

Driftslederen kommer regelmæssigt på besøg i din virksomhed, og sikrer, at de aftaler vi har indgået bliver overholdt. Således er der ikke langt fra tanke til handling, når det kommer til at optimere løsningen af din opgave.

 

Driftslederne har det fulde ansvar for opgaven, og er beslutningstager omkring alle tiltag og initiativer der angår rengøringen. Det gør kommandovejen kort.


Fra opstarten tilknyttes to driftsledere, der kender din virksomhed helt ud i krogene. Det giver en flydende overgang ved ferie, sygdom oa. og sikrer, at kvalitetsniveauet opretholdes.
 

Det betyder, at du skal bruge et minimum af ressourcer i samarbejdet med team3service. Du får mere tid til at tage dig af din kerneforretning, alt imens vi tager os af jeres lokaler, ned til mindste detalje. Og vi oplever, at dette er en god måde at sikre os, at vi har tid til at tilgodese hver enkel kundes behov.


Det skal give mening at have en professionel rengøringsleverandør.

Kvalitet


team3services er tæt på kunden. Vi prioriterer, at opretholde den optimale service til dig som kunde, og til løbende at tilpasse og justere vores ydelser, så de altid passer til dine behov. På den måde sikre vi det, der er vigtigst - nemlig at huset altid opleves rent.


team3services gennemgår din virksomhed minimum 2 gange månedligt, for at forebygge eventuelle misforståelser og for at sikre, at vi lever op til den aftale vi har indgået. Ved eventuelle fejl og/eller mangler informeres du straks om hvilke tiltag vi vil foretage, for at rette op.


team3service udarbejder en skriftlig kvalitetsrapport 1 gang om måneden. Den godkendes af dig, hvorefter den gennemgås med vores medarbejder, så opfølgning sker med det samme. Ved team3services månedlige driftsmøde gennemgås kvalitetsrapporten, for at sikre, at fejl og/eller mangler ikke gentages.


team3service sørger for, at der - udover det faste personale - tilknyttes 2 ledende medarbejdere til din virksomhed. De dækker hinanden ved sygdom, ferie oa, for at du ikke oplever en ændring i kvaliteten i tilfælde af sygdom eller ved ferie.


team3service har en kontaktbog i din virksomhed til den daglige kommunikation mellem dig og os.

Kvalitet

Medarbejderpolitik

Tilfredse medarbejdere – din tryghed


Vi ved, at glade medarbejdere er vores vigtigste ressource, for at du kan få den vare, du betaler for. Derfor ønsker vi, at tiltrække og fastholde de bedste kompetencer til at løse de opgaver, du stiller os.


For at være attraktive for de bedst kvalificere medarbejdere, gør vi os umage for at være en inspirerende arbejdsgiver. F.eks. sikrer vi, at vores medarbejdere tilbydes at dygtiggøre sig fagligt i form af kurser og relevant specialuddannelse. Desuden afholdes der årligt personale-udviklingssamtale, hvor arbejde, uddannelse, løn og videre arbejdsforløb drøftes.


Alle vores medarbejdere

 • Taler og læser dansk

 • Er genkendelige (bærer t-shirt med logo)

 • Har ren straffeattest, der fornyes hvert år

 • Har kendskab til og er instruerede i både jeres og vores interne sikkerhedsregler
   

Glade og tilfredse medarbejdere sikrer stabilitet, fleksibilitet og højere produktivitet. Vi sørger for at klæde medarbejderne på, så vi sammen kan løfte opgaven hos jer på bedste vis.
 

Derfor får vores medarbejdere

 • Instruktion i korrekt rengøring, metoder, affaldssortering og brug af værnemidler

 • Besøg af driftslederen minimum 1 gang om måneden

 • Løbende information om virksomhedens overordnede mål, holdninger og værdier, så de oplever deres arbejde som værdifuldt og som en central del af virksomheden

 • Bonus for veludført arbejde

 • Almindelig personalepleje – f.eks. julegaver


Stil samme krav til os, som du gør til dine egne medarbejdere -
ordentligt arbejde

 

Tænk på team3service som en forlængelse af din virksomhed. Vi gør hvad vi kan, for at passe ind i billedet hos jer, og være en naturlig del af jeres hverdag. Motivation og sammenhold mellem vores ansatte, er de væsentligste grunde til, at arbejdet hos jer, bliver udført samvittighedsfuldt hver dag.

Medarbejderpolitik
bottom of page